Nicole Wallet MS07

7 Nicole Wallet MS07

Sử dụng 100% da thật , Cung cấp khả năng mang theo đồ cá nhâ như bóp ví điện thoại và giấy tờ tùy thân. Đủ khoảng trống để bạn có thể mang theo tai phone , sạc, pin dự phòng, …

Có ngăn phía trước để các thiết bị công nghệ an toàn với khóa zip

Kích thước sản phẩm:  23 x 10 x 5 Cm

Trọng lượng : 700 Gram

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>